Giải Bài 9.17 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Bảng dưới đây cho biết chiều cao, cân nặng chuẩn của học sinh Việt Nam từ 10 tuổi đến 18 tuổi. a)Đơn vị đo chiều cao, cân nặng được sử dụng trong bảng trên là gì? b)Chiều cao, cân nặng chuẩn tương ứng cho học sinh nam và nữ lớp 6 là bao nhiêu? Em có đạt được mức chuẩn này không?

Đề bài

Bảng dưới đây cho biết chiều cao, cân nặng chuẩn của học sinh Việt Nam từ 10 tuổi đến 18 tuổi.

a) Đơn vị đo chiều cao, cân nặng được sử dụng trong bảng trên là gì?

b) Chiều cao, cân nặng chuẩn tương ứng cho học sinh nam và nữ lớp 6 là bao nhiêu? Em có đạt được mức chuẩn này không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc bảng số liệu

Chú ý: +Thời điểm trước Tết Dương lịch thì học sinh lớp 6 là 11 tuổi.

+Thời điểm sau Tết Dương lịch thì học sinh lớp 6 là 12 tuổi.

Lời giải chi tiết

a) Đơn vị đo chiều cao sử dụng trong bảng là: cm

Đơn vị đo cân nặng sử dụng trong bảng là: kg.

b)+Thời điểm trước Tết Dương lịch thì học sinh lớp 6 là 11 tuổi.

+Thời điểm sau Tết Dương lịch thì học sinh lớp 6 là 12 tuổi.

*Xét thời điểm đang học bài học này (sau Tết Dương lịch):

Chiều cao chuẩn tương ứng cho học sinh nam lớp 6 là: 149,1 cm, của nữ là: 149,8 cm.

Cân nặng chuẩn tương ứng cho học sinh nam lớp 6 là: 39,9 kg, của nữ là: 41,5 kg.

So sánh với chiều cao, cân nặng của em. Nếu thấp hơn mức chuẩn này thì em chưa đạt chuẩn.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close