Giải Bài 9.15 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Một cuộc khảo sát phương tiện đi làm trong toàn thể nhân viên của một công ty cho thấy có 35 nhân viên đi xe buýt, 5 nhân viên đi xe đạp, 20 nhân viên đi xe máy, 7 nhân viên đi ô tô cá nhân, không có nhân viên nào sử dụng các phương tiện khác. a) Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nhân viên sử dụng mỗi loại phương tiện đi làm. b) Công ty này có bao nhiêu nhân viên? c) Phương tiện nào được nhân viên sử dụng nhiều nhất?

Đề bài

Một cuộc khảo sát phương tiện đi làm trong toàn thể nhân viên của một công ty cho thấy có 35 nhân viên đi xe buýt, 5 nhân viên đi xe đạp, 20 nhân viên đi xe máy, 7 nhân viên đi ô tô cá nhân, không có nhân viên nào sử dụng các phương tiện khác.

a)     Hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lượng nhân viên sử dụng mỗi loại phương tiện đi làm.

b)    Công ty này có bao nhiêu nhân viên?

c)     Phương tiện nào được nhân viên sử dụng nhiều nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số nhân viên = Tổng số nhân viên đi các loại phương tiện.

Lời giải chi tiết

a)     Ta có bảng thống kê:

Phương tiện

Xe buýt

Xe đạp

Xe máy

Ô tô cá nhân

Số nhân viên (người)

35

5

20

7

 

b)    Công ty có số nhân viên là:

35 + 5 + 20 + 7 = 67 (người)

c)     Phương tiện nào được nhân viên sử dụng nhiều nhất là: xe buýt (35 người)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close