Giải Bài 9.18 trang 69 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Số học sinh khối 6 đến thư viện của trường mượn sách vào các ngày trong tuần dược thống kê trong bảng sau: a)Vẽ biểu đồ tranh biểu diễn bảng thống kê trên. b)Ngày nào có số học sinh đến thư viện nhiều nhất, ít nhất?

Đề bài

Số học sinh khối 6 đến thư viện của trường mượn sách vào các ngày trong tuần dược thống kê trong bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét: Số học sinh khối 6 đến thư viện mỗi ngày đều chia hết cho 8. Ta lấy mỗi biểu tượng tương ứng với 8 học sinh

Lời giải chi tiết

a) Ta thấy số học sinh khối 6 đến thư viện mỗi ngày đều chia hết cho 8 nên ta lấy mỗi biểu tượng tương ứng với 8 học sinh.

Như vậy:

+ Thứ 2 : 24:8 = 3 (biểu tượng)

+ Thứ 3: 32:8 = 4 (biểu tượng)

+ Thứ 4: 8:8 = 1 (biểu tượng)

+ Thứ 5: 16:8 = 2 (biểu tượng)

+ Thứ 6: 40:8 = 5 (biểu tượng)

Ta được biểu đồ tranh như sau:

b) Ngày thứ Sáu có số học sinh đến thư viện nhiều nhất (40 học sinh)

Ngày thứ Tư có số học sinh đến thư viện ít nhất (8 học sinh)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close