Giải Bài 9.12 trang 67 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Ba bạn Nam, Bình, An lần lượt ném bóng vào rổ. Mỗi bạn ném 15 lần, mỗi lần ném bóng trúng vào rổ được một tích, kết quả như sau: a) Em hãy lập bảng thống kê biểu diễn số lần ném bóng trúng vào rổ của ba bạn. b) Bạn nào ném được vào rổ nhiều nhất? Bạn nào ném được vào rổ ít nhất?

Đề bài

Ba bạn Nam, Bình, An lần lượt ném bóng vào rổ. Mỗi bạn ném 15 lần, mỗi lần ném bóng trúng vào rổ được một tích, kết quả như sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số tích của mỗi bạn và điền số lượng vào bảng.

Bạn có nhiều tích nhất chính là bạn ném được vào rổ nhiều nhất.

Lời giải chi tiết

a)

Bạn

Nam

Bình

An

Số lần ném trúng

7

10

5

b) Bạn Bình ném được vào rổ nhiều nhất.

Bạn An ném được vào rổ ít nhất.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close