Giải Bài 9.11 trang 67 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Thời gian giải toán (tính bằng phút) của 14 học sinh được ghi lại như sau: 5 10 4 8 8 7 8 10 8 9 6 9 5 7 Lập bảng thống kê biểu diễn thời gian giải toán của 14 bạn học sinh theo mẫu sau:

Đề bài

Thời gian giải toán (tính bằng phút) của 14 học sinh được ghi lại như sau:

5  10  4  8  8  7  8  10  8  9  6  9  5  7

Lập bảng thống kê biểu diễn thời gian giải toán của 14 bạn học sinh theo mẫu sau:

Thời gian (phút)

4

5

6

7

8

9

10

Số học sinh

1

 

 

 

 

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đếm số bạn có thời gian giải là 4,5,6,7,8,9,10 phút

Lời giải chi tiết

Thời gian (phút)

4

5

6

7

8

9

10

Số học sinh

1

2

1

2

4

2

2

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close