Giải Bài 8.40 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho đoạn thẳng AB. Gọi P và Q là hai điểm phân biệt nằm giữa điểm A và B sao cho AP = QB. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi vẽ hình, bạn Quang nhận xét rằng điểm P trùng với điểm I. Theo em nhận xét của bạn Quang có đúng không?

Đề bài

Cho đoạn thẳng AB. Gọi P và Q là hai điểm phân biệt nằm giữa điểm A và B sao cho AP = QB. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi vẽ hình, bạn Quang nhận xét rằng điểm P trùng với điểm I. Theo em nhận xét của bạn Quang có đúng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và nhận xét

Lời giải chi tiết

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng AB nên IA = IB

Nếu điểm P trùng với điểm I thì PA = PB, mà AP = QB nên PA = PB = QB. Điều này chỉ xảy ra khi P trùng Q. (mâu thuẫn giả thiết)

Vậy nhận xét của bạn Quang không đúng

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close