Giải Bài 8.38 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Nhà Hương cách trường học 2 200 m. Hằng ngày trên đường đến trường, Hương phải đi qua một siêu thị, sau đó đến một cửa hàng bánh kẹo nằm cách trường khoảng 500 m. Hỏi quãng đường từ siêu thị đến cửa hàng bánh kẹo dài bao nhiêu mét? Biết rằng siêu thị nằm ở chính giữa nhà Hương và trường học.

Đề bài

Nhà Hương cách trường học 2 200 m. Hằng ngày trên đường đến trường, Hương phải đi qua một siêu thị, sau đó đến một cửa hàng bánh kẹo nằm cách trường khoảng 500 m.

Hỏi quãng đường từ siêu thị đến cửa hàng bánh kẹo dài bao nhiêu mét? Biết rằng siêu thị nằm ở chính giữa nhà Hương và trường học.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi nhà Hương là H, siêu thị là S, cửa hàng bánh kẹo là C, trường là T. Khi đó, ta cần tính độ dài SC.

Lời giải chi tiết

Gọi nhà Hương là H, siêu thị là S, cửa hàng bánh kẹo là C, trường là T. Khi đó, ta cần tính độ dài SC.

Ta có: HT =2 200 m ; CT = 500 m ;

Mà S nằm ở chính giữa H và T nên HS = ST = HT : 2 = 2 200 : 2 = 1 100 m

Ta được: SC + CT = ST

SC + 500 = 1 100

SC = 1 100 - 500

SC = 600 (m)

Vậy quãng đường từ siêu thị đến cửa hàng bánh kẹo dài 600 m.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close