Giải Bài 8.37 trang 51 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, I là trung điểm của đoạn BC. Tính độ dài của đoạn AB, biết rằng AC = 5 cm và CI = 7 cm.

Đề bài

Cho điểm C nằm giữa hai điểm A và B, I là trung điểm của đoạn BC. Tính độ dài của đoạn AB, biết rằng AC = 5 cm và CI = 7 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

C nằm giữa hai điểm A và B nên AB = AC + CB

I là trung điểm của đoạn BC nên BC = 2. CI

Lời giải chi tiết

Vì I là trung điểm của đoạn BC nên BC = 2. CI =  2.7= 14 cm

Vì điểm C nằm giữa hai điểm A và B nên AB = AC + CB = 5 + 14 = 19 cm

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close