Giải Bài 8 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ các hình sau: a) Hình tam giác đều có cạnh dài 4 cm; b) Hình vuông có cạnh dài 3 cm; c) Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm; d) Hình bình hành có một cạnh dài 3 cm, một cạnh dài 5 cm.

Đề bài

Em hãy vẽ các hình sau:

a) Hình tam giác đều có cạnh dài 4 cm;

b) Hình vuông có cạnh dài 3 cm;

c) Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm;

d) Hình bình hành có một cạnh dài 3 cm, một cạnh dài 5 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Hình tam giác đều đều có cạnh dài 4 cm:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2: Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3: Vẽ góc Aby bằng 60o. Hai tia Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC cạnh 4 cm.

b) Hình vuông có cạnh dài 3 cm:

Bước 1. Về đoạn thẳng AB = 3 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D

trên đường thẳng đó sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C

trên đường thẳng đó sao cho BC = 3 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD cạnh bằng 3 cm.

c) Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

d) Hình bình hành có một cạnh dài 3 cm, một cạnh dài 5 cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Lời giải chi tiết

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close