Giải Bài 9 trang 94 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nền nhà của bác Thu có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên: a) Tính chu vi của nền nhà b) Bác Thu dự định dùng những viên gạch lát hình vuông có cạnh 50 cm để lát nền nhà. Hỏi bác Thu cần mua bao nhiêu viên gạch?

Đề bài

Nền nhà của bác Thu có hình dạng và kích thước như hình vẽ bên:

a) Tính chu vi của nền nhà
b) Bác Thu dự định dùng những viên gạch lát hình vuông có cạnh 50 cm để lát nền nhà. Hỏi bác Thu cần mua bao nhiêu viên gạch?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

b) Tính diện tích nền nhà rồi tính số viên gạch

Chú ý đơn vị

Lời giải chi tiết

Ta có thể vẽ thêm nét:

a)     Ta thấy chu vi nền nhà cũng bằng chu vi hình chữ nhật

Chu vi của nền nhà là:

2 . (8 + 10) = 36 (m)

b)    Đổi 50 cm = 0,5 m

Diện tích nền nhà là:

8.10 – 2.6 = 68 (m2)

Mỗi viên gạch có diện tích là:

0,5. 0,5 = 0,25 (m2)

Bác Thu cần mua số viên gạch là:

68 : 0,25 = 272 (viên)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close