Giải Bài 7.7 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tất cả các cặp chữ số (a;b) biết rằng 3,8276 < 3,8ab4 < 3,84

Đề bài

Tìm tất cả các cặp chữ số (a;b) biết rằng 3,8276 < \(\overline {3,8ab4} \) < 3,84

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh các số thập phân

Lời giải chi tiết

Ta có: 3,8276 < \(\overline {3,8ab4} \) < 3,84

\( \Leftrightarrow 38276 < \overline {38ab4}  < 38400\)

Nên 274 < \(\overline {ab4} \) < 400

Ta được a = 2 hoặc a = 3

+ Nếu a = 2 thì 7 < b nên b = 8 hoặc b = 9

+ Nếu a= 3 thì b là chữ số bất kì

Vậy các cặp chữ số (a;b) cần tìm là: (2;8) ; (2;9); (3;0); (3;1); (3;2); (3;3); (3;4); (3;5); (3;6); (3;7); (3,8); (3,9).

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close