Giải Bài 7.3 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các số sau: a) 6,25 và 0,985 b) -245,024 và 19,9989 c) -2,6057 và -3,6049.

Đề bài

So sánh các số sau:

a)     6,25 và 0,985

b)    -245,024 và 19,9989

c)     -3,6057 và -3,6049.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+So sánh 2 số thập phân dương: đi từ trái qua phải, so sánh các chữ số ở cùng 1 hàng, ở hàng đầu tiên mà các chữ số khác nhau, số có chữ số lớn hơn là số lớn hơn

+Số âm luôn nhỏ hơn số dương

+So sánh 2 số thập phân âm: ta so sánh 2 số đối của chúng, số thập phân âm nào có số đối lớn hơn số đối của số thập phân kia thì số thập phân âm đó nhỏ hơn

Lời giải chi tiết

a)     Vì 6 > 0  nên 6,25 > 0,985

b)    Vì -245,024 < 0 , mà 19,9989 > 0 nên -245,024 < 19,9989

c)     Vì 3,6057 > 3,6049 nên -3,6057 < -3,6049

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close