Giải Bài 7.5 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tập hợp các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn: a) x nằm giữa 3,27 và 3,63 b) -5,84 < x < -5,43.

Đề bài

Tìm tập hợp các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn:

a)     x nằm giữa 3,27 và 3,63

b)    -5,84 < x < -5,43.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các số thập phân có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn và liệt kê chúng

Đặt các số vừa tìm được vào {}, mỗi số ngăn cách nhau bởi dấu ; , các số được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý.

Lời giải chi tiết

a)     Các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn là: 3,3; 3,4; 3,5; 3,6.

Tập hợp cần tìm là: S = {3,3; 3,4; 3,5; 3,6}

b)    Các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn là: -5,8; -5,7; -5,6; 5,5.

Tập hợp cần tìm là: S = {-5,8; -5,7; -5,6; 5,5}

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close