Giải Bài 7.33 trang 35 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Khi mua một chiếc điện thoại di động với giá 3 290 000 đồng, người mua có thể thanh toán toàn bộ số tiền 3 290 000 đồng hoặc trả trước 36% giá bán chiếc điện thoại và trả góp trong 6 tháng, mỗi tháng 360 000 đồng. Theo em, trả theo cách nào người mua phải trả nhiều tiền hơn?

Đề bài

Khi mua một chiếc điện thoại di động với giá 3 290 000 đồng, người mua có thể thanh toán toàn bộ số tiền 3 290 000 đồng hoặc trả trước 36% giá bán chiếc điện thoại và trả góp trong 6 tháng, mỗi tháng 360 000 đồng. Theo em, trả theo cách nào người mua phải trả nhiều tiền hơn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền phải trả khi trả góp rồi so sánh với giá 3 290 000 đồng

Lời giải chi tiết

Số tiền phải trả khi trả góp là:

3 290 000 . 36% + 6. 360 000 = 3 344 400 (đồng)

Vì 3 344 400 > 3 290 000 nên khi trả góp người mua phải trả nhiều tiền hơn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close