Giải Bài 7.32 trang 35 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Một thanh đồng dài 4,6 m. Khi đem thanh đồng này nung nóng thì đồng giãn nở và chiều dài thanh tăng 1,2%. Tính chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng.

Đề bài

Một thanh đồng dài 4,6 m. Khi đem thanh đồng này nung nóng thì đồng giãn nở và chiều dài thanh tăng 1,2%. Tính chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính chiều dài thanh đồng tăng thêm

Tính chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng.

Lời giải chi tiết

Chiều dài thanh đồng tăng thêm là:

4,6 . 1,2% = 0,0552 (m)

Chiều dài thanh đồng sau khi được nung nóng là:

4,6 + 0,0552 = 4,6552 (m)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close