Giải Bài 7.30 trang 35 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 9%. Như vậy đóng băng 275 cm3 nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu xentimet khối?

Đề bài

Sau khi đóng băng, thể tích nước đá tăng 9%. Như vậy đóng băng 275 cm3 nước thành nước đá thì khối nước đá có thể tích là bao nhiêu xentimet khối?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính thể tích tăng thêm =  thể tích ban đầu . 9%

Tính thể tích sau khi đóng băng =  thể tích ban đầu + thể tích tăng thêm

Lời giải chi tiết

Thể tích tăng thêm là:

275. 9% = 24,75 (cm3)

Thể tích sau khi đóng băng là:

275 + 24,75 = 299, 75 (cm3)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close