Giải bài 7.24 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá 1 kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng.

Câu a

Tính tổng số tiền hàng.

Phương pháp giải:

Tổng số tiền hàng = Tiền khoai tây + Tiền củ cải.

Tiền khoai tây = số kg khoai tây . giá khoai tây

Tiền củ cải =  số kg củ cải . giá củ cải

Lời giải chi tiết:

Tổng số tiền hàng là:

3,5.18+4.15,6=125,4 (nghìn đồng)

Câu b

Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền Cường phải thanh toán.

Phương pháp giải:

Số tiền Cường phải thanh toán = số tiền hàng + tiền thuế

Lời giải chi tiết:

Số tiền Cường phải thanh toán là:

125,4+125,4.10%=125,4+12,54=137,94 (nghìn đồng)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close