Giải bài 7.21 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tính một cách hợp lí.

Câu a

5,3 - ( - 5,1) + ( - 5,3) + 4,9;

Phương pháp giải:

+) Chuyển phép trừ số thập phân thành phép cộng với số đối.

Lời giải chi tiết:

5,3 - (-5,1)+(-5,3) + 4,9;

\(\begin{array}{l}= 5,3 + 5,1 +(-5,3)+4,9 = \left[ {5,3 + \left( { - 5,3} \right)} \right] + \left( {5,1 + 4,9} \right)\\ = 0 + 10 = 10\end{array}\)

Câu b

(2,7 - 51,4) - (48,6 - 7,3)

Phương pháp giải:

Bỏ dấu ngoặc, nhóm các số với nhau để được số nguyên.

Lời giải chi tiết:

(2,7 - 51,4) - (48,6 - 7,3)

\(\begin{array}{l} = 2,7 - 51,4 - 48,6 + 7,3\\ = \left( {2,7 + 7,3} \right) - \left( {51,4 + 48,6} \right)\\ = 10 - 100 =  - 90\end{array}\)

Câu c

2,5. (-0,124) + 10, 124 . 2,5

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng: a. b + a. c = a. (b + c)

Lời giải chi tiết:

2,5. (-0,124) + 10, 124 . 2,5

=2,5.(-0,124+10,124)

=2,5.10=25

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close