Giải bài 7.22 trang 41 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức sau:

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau:

7,05 – (a + 3,5 + 0,85) khi a = - 7,2

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay a = - 7,2 vào biểu thức

Phá dấu ngoặc, thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết

 Thay a = - 7,2 vào 7,05 – (a + 3,5 + 0,85) ta được:

7,05 – ( - 7,2 + 3,5 + 0,85)

= 7,05 + 7,2 - 3,5 - 0,85

= (7,05 - 0,85) + (7,2 - 3,5)

= 6,2+3,7=9,9

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close