Giải Bài 7.24 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Viết mỗi tỉ số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

Đề bài

Viết mỗi tỉ số sau dưới dạng tỉ số phần trăm.

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{4};\\b)\frac{{17}}{{20}};\\c)\frac{{15,9}}{{1,2}}\end{array}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa tỉ số về dạng \(\frac{a}{{100}}\)= a%

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{4} = \frac{{5.25}}{{4.25}} = \frac{{125}}{{100}} = 125\% \\b)\frac{{17}}{{20}} = \frac{{17.5}}{{20.5}} = \frac{{85}}{{100}} = 85\% \\c)\frac{{15,9}}{{1,2}} = \frac{{159}}{{12}} = \frac{{53}}{4} = \frac{{53.25}}{{4.25}} = \frac{{1325}}{{100}} = 1325\% \end{array}\)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close