Giải Bài 7.26 trang 34 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) của một chiếc tủ lạnh tại 1 cửa hàng điện máy là 6,999 triệu đồng. Bác An phải trả bao nhiêu tiền khi mua chiếc tủ lạnh này, biết khi thanh toán bác phải trả thêm thuế VAT, được tính bằng 10% giá niêm yết?

Đề bài

Giá niêm yết (chưa bao gồm thuế) của một chiếc tủ lạnh tại 1 cửa hàng điện máy là 6,999 triệu đồng. Bác An phải trả bao nhiêu tiền khi mua chiếc tủ lạnh này, biết khi thanh toán bác phải trả thêm thuế VAT, được tính bằng 10% giá niêm yết?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số tiền thuế bác An phải trả thêm

Tính tổng số tiền bác An phải trả

Lời giải chi tiết

Tổng số tiền bác An phải trả là:

6,999 + 6,999.10% = 7,6989 (triệu đồng) = 7 698 900 đồng

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close