Giải Bài 7.16 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng bên cho biết thông tin dự báo thời tiết tại thành phố Hà Nội ngày 29-12-2020 và 5 ngày tiếp theo trong tuần hiển thị trên màn hình một chiếc điện thoại. Nhiệt độ được ghi bằng đơn vị độ F (Fahrenheit). Công thức đổi đơn vị độ F sang độ C là: C = (F – 32) : 1,8 Với F: nhiệt độ ghi bằng độ F, C: nhiệt độ ghi bằng độ C tương ứng Chẳng hạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-12-2020 tại Hà Nội là 81 độ F

Đề bài

Bảng bên cho biết thông tin dự báo thời tiết tại thành phố Hà Nội ngày 29-12-2020 và 5 ngày tiếp theo trong tuần hiển thị trên màn hình một chiếc điện thoại. Nhiệt độ được ghi bằng đơn vị độ F (Fahrenheit). Công thức đổi đơn vị độ F sang độ C là:

C = (F – 32) : 1,8

Với F: nhiệt độ ghi bằng độ F,

C: nhiệt độ ghi bằng độ C tương ứng

Chẳng hạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-12-2020 tại Hà Nội là 81\(^ \circ \)F, tức  là:

(81 – 32) : 1,8 \( \approx \) 27\(^ \circ \)C.

a)     Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 29-12-2020 tại Hà Nội là bao nhiêu độ C?

b)    Dự báo nhiệt độ cao nhất, thấp nhất tại Hà Nội vào thứ Sáu, ngày 01-01-2021 là bao nhiêu độ C (sử dụng máy tính cầm tay rồi lấy kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

+ Tính nhiệt độ thấp nhất trong ngày 29-12-2020 tại Hà Nội

+ Tính nhiệt độ dự báo cao nhất, thấp nhất tại Hà Nội vào thứ Sáu, ngày 01-01-2021

Lời giải chi tiết

a)     Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 29-12-2020 tại Hà Nội là:

(59 – 32) : 1,8 = 15 (\(^ \circ \)C)

b)    Nhiệt độ dự báo thấp nhất trong ngày 01-01-2021 tại Hà Nội là:

(45 – 32) : 1,8 \( \approx \) 7(\(^ \circ \)C)

Nhiệt độ dự báo cao nhất trong ngày 01-01-2021 tại Hà Nội là:

(63 – 32 ) : 1,8 \( \approx \) 17(\(^ \circ \)C)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close