Giải bài 7 trang 55 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các ý sau, ý nào là biện pháp để làm tăng độ phì của đất? a) Xới đất. b) Sử dụng phân hóa học. c) Sử dụng phân hữu cơ. d) Du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy. e) Phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Đề bài

Trong các ý sau, ý nào là biện pháp để làm tăng độ phì của đất?

a) Xới đất.

b) Sử dụng phân hóa học.

c) Sử dụng phân hữu cơ.

d) Du canh, du cư, đốt rừng làm nương rẫy.

e) Phủ xanh đất trống, đồi trọc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Lời giải chi tiết

a, b, c, e.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close