Giải bài 4 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy trình bày các nhân tố hình thanh đất, bằng cách hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây:

Đề bài

Em hãy trình bày các nhân tố hình thanh đất, bằng cách hoàn thành sơ đồ theo mẫu dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học về các nhân tố hình thành đất để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

- Đá mẹ: nguồn gốc sinh ra các thành phần khoáng trong đất. 

- Khí hậu: tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho quá trình phân giải các chất khoáng và chất hữu cơ trong đất.

- Sinh vật: nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất.

- Địa hình: ảnh hưởng đến độ dày của tầng đất và độ phì của đất.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close