Giải bài 3 trang 53 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chú thích các tầng đất cho hình sau:

Đề bài

Chú thích các tầng đất cho hình sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1 SGK để hoàn thành bài tập.

Hình 1. Các tầng đất

Lời giải chi tiết

(1) Tầng đá mẹ

(2) Tầng tích tụ

(3) Tầng chứa mùn

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close