Giải Bài 6.41 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số đo còn thiếu trong các hình sau:

Đề bài

Tìm số đo còn thiếu trong các hình sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Diện tích tam giác có đáy a, chiều cao tương ứng là h là: S = \(\frac{{a.h}}{2}\)

b)    Tìm số a  > 0 sao cho a.a = \(\frac{{81}}{{16}}\)

Lời giải chi tiết

a)     Diện tích tam giác là:

\(\frac{1}{2}.\frac{{14}}{5}.\frac{{11}}{4} = \frac{{77}}{{20}}\) (cm2)

b)    Vì \(\frac{9}{4}.\frac{9}{4} = \frac{{81}}{{16}}\) nên Cạnh hình vuông là \(\frac{9}{4}\) cm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close