Giải Bài 6.39 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo một ngiên cứu của các nhà khoa học Mĩ ( American College of Sport Medicine), đối với người hoạt động bình thường, lượng nước (theo đơn vị mililit) cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày được tính theo công thức: CÂN NẶNG (theo đơn vị kg) x 30 Đối với người tập thể dục, bạn cần uống thêm khoảng 355 ml nước cho mỗi 30 phút trong khi luyện tập. Hỏi với một người nặng 60 kg, tập thể dục trong 60 phút mỗi ngày thì cần uống khoảng bao nhiêu lít nước mỗi ngày?

Đề bài

Theo một ngiên cứu của các nhà khoa học Mĩ ( American College of Sport Medicine), đối với người hoạt động bình thường, lượng nước (theo đơn vị mililit) cần cung cấp cho cơ thể trong một ngày được tính theo công thức:

CÂN NẶNG (theo đơn vị kg) x 30

Đối với người tập thể dục, bạn cần uống thêm khoảng 355 ml nước cho mỗi 30 phút trong khi luyện tập. Hỏi với một người nặng 60 kg, tập thể dục trong 60 phút mỗi ngày thì cần uống khoảng bao nhiêu lít nước mỗi ngày?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính lượng nước cần cung cấp nếu hoạt động bình thường

Tính lượng nước cần uống thêm khi tập thể dục

Tính tổng lượng nước cần dùng

Chú ý đơn vị

Lời giải chi tiết

Với một người nặng 60 kg, tập thể dục trong 60 phút mỗi ngày thì cần uống:

60. 30 + 355.(60:30) = 2510 (ml) \( = 2,51\) (l)

Vậy người đó cần uống khoảng 2, 51 lít nước mỗi ngày

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close