Giải Bài 6.38 trang 16 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vào buổi sáng Chủ nhật, hai bạn Tuấn và Hà cùng đi bộ quanh Hồ Gươm. Lúc 6 giờ 30 phút, bạn Tuấn bắt đầu đi từ đền Ngọc Sơn với vận tốc 4 km/h. Lúc 6 giờ 35 phút, bạn Hà cũng bắt đầu đi từ đền Ngọc Sơn với vận tốc 9/2 km/h, nhưng theo chiều ngược lại. Hai bạn gặp nhau ở Bưu điện Hà Nội lúc 6 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm.

Đề bài

Vào buổi sáng Chủ nhật, hai bạn Tuấn và Hà cùng đi bộ quanh Hồ Gươm. Lúc 6 giờ 30 phút, bạn Tuấn bắt đầu đi từ đền Ngọc Sơn với vận tốc 4 km/h. Lúc 6 giờ 35 phút, bạn Hà cũng bắt đầu đi từ đền Ngọc Sơn với vận tốc \(\frac{9}{2}\)km/h, nhưng theo chiều ngược lại. Hai bạn gặp nhau ở Bưu điện Hà Nội lúc 6 giờ 45 phút.

Tính độ dài quãng đường đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính thời gian 2 bạn đi cho đến lúc gặp nhau

Quãng đường đi = thời gian đi. Vận tốc

Chú ý: đơn vị

Lời giải chi tiết

Cho đến khi gặp nhau, bạn Tuấn đã đi: 6 giờ 45 phút - 6 giờ 30 phút = 15 phút = \(\frac{1}{4}\) giờ; bạn Hà đã đi: 6 giờ 45 phút - 6 giờ 35 phút = 10 phút = \(\frac{1}{6}\) giờ

Quãng đường bạn Tuấn đã đi được là:

\(\frac{1}{4}\). 4 = 1 (km)

Quãng đường bạn Hà đã đi được là:

\(\)\(\frac{1}{6}.\frac{9}{2} = \frac{3}{4}\) (km)

Vậy độ dài quãng đường đi bộ một vòng quanhh Hồ Gươm là:

 \(1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}\) (km)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close