Giải Bài 6.35 trang 15 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hiện nay, khoảng 2/5 diện tích đất của Việt Nam được che phủ bởi rừng. Có khoảng 7/10 diện tích rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Hỏi: a) Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích đất của Việt Nam? b) Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích rừng trồng?

Đề bài

Hiện nay, khoảng \(\frac{2}{5}\) diện tích đất của Việt Nam được che phủ bởi rừng. Có khoảng \(\frac{7}{{10}}\) diện tích rừng tự nhiên, còn lại là rừng trồng. Hỏi:

a)    Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích đất của Việt Nam?

b)    Diện tích rừng tự nhiên bằng mấy phần diện tích rừng trồng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép nhân, chia phân số

Lời giải chi tiết

a)     Diện tích rừng tự nhiên bằng số phần diện tích đất của Việt Nam là:

\(\frac{2}{5}.\frac{7}{{10}} = \frac{7}{{25}}\)

b)   Coi diện tích rừng của Việt Nam là 1.

Diện tích rừng trồng bằng số phần diện tích rừng là:

\(1 - \frac{7}{{10}} = \frac{3}{{10}}\)

Diện tích rừng tự nhiên bằng số phần diện tích rừng trồng là:

\(\frac{7}{{10}}:\frac{3}{{10}} = \frac{7}{3}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close