Giải Bài 4.8 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.11 và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi.

Đề bài

Quan sát Hình 4.11 và cho biết hình nào là hình chữ nhật, hình nào là hình thoi

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các cạnh và góc ở các tứ giác. Tứ giác đó:

+Là hình chữ nhật nếu có 4 góc bằng \(90^0\)

+Là hình thoi nếu có 4 cạnh bằng nhau

Lời giải chi tiết

Quan sát hình 4. 11, ta thấy:

+) Hình chữ nhật là: hình b

+) Hình thoi là: hình d

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close