Giải Bài 4.10 trang 68 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

Đề bài

Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng EF = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với EF tại E. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho ED = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với EF tại F. Trên đường thẳng đó lấy điểm G sao cho FG = 3 cm.

Bước 4. Nối D với G ta được hình chữ nhật DEFG.

Lời giải chi tiết

*Vẽ hình chữ nhật DEFG có DE = 3cm; EF = 5cm.

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng \(EF = 5\left( {cm} \right)\)

Bước 2: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(EF\) tại \(E\). Trên đường thẳng đó, lấy điểm \(D\) sao cho \(ED = 3\left( {cm} \right)\)

Bước 3: Vẽ đường thẳng vuông góc với \(EF\) tại \(F\). Trên đường thẳng đó, lấy điểm \(G\) sao cho \(FG= 3\left( {cm} \right)\)

Bước 4: Nối \(D\) và \(G\) ta được hình chữ nhật DEFG.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close