Giải bài 4 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các loài thực, động vật vào đúng nơi mà chúng sinh sống theo bảng mẫu sau: "Gấu trắng, phong lan, báo gấm, bao báp, địa y, tùng, lãnh sam, sư tử, vượn, chó sói, voi, phong lá đỏ, ô liu, dương xỉ".

Đề bài

Sắp xếp các loài thực, động vật vào đúng nơi mà chúng sinh sống theo bảng mẫu sau:

"Gấu trắng, phong lan, báo gấm, bao báp, địa y, tùng, lãnh sam, sư tử, vượn, chó sói, voi, phong lá đỏ, ô liu, dương xỉ".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close