Giải bài 3 trang 56 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Đề bài

Ghép các ô bên trái và bên phải với ô ở giữa sao cho phù hợp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Ở đới nóng có rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa, xavan,...

- Ở đới ôn hòa có rừng lá rộng, rừng lá kim, thảo nguyên, rừng cận nhiệt đới,...

- Ở đới lạnh có thảm thực vật đài nguyên.

Lời giải chi tiết

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close