Giải bài 1 trang 55 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lựa chọn đáp án đúng. a) Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sinh vật dưới đại dương? b) Sự khác biệt về thực vật ở các đới là do c) Kiểu thảm thực vật nào dưới đây thuộc đới nóng? d) Các loài động vật chịu được khí hậu lạnh giá vùng cực là

Đề bài

Lựa chọn đáp án đúng.

a) Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sinh vật dưới đại dương?

A. Vô cùng phong phú, đa dạng.

B. Các sinh vật phân hóa theo độ sâu.

C. Chỉ có một số ít loài sinh vật sinh sống.

D. Gồm cả động vật và thực vật.

b) Sự khác biệt về thực vật ở các đới là do

A. địa hình.

B. khí hậu.

C. con người.

D. đất.

c) Kiểu thảm thực vật nào dưới đây thuộc đới nóng?

A. Xa van.

B. Thảo nguyên.

C. Đài nguyên.

D. Rừng lá kim.

d) Các loài động vật chịu được khí hậu lạnh giá vùng cực là

A. gấu trắng, chim cánh cụt, cáo tuyết, tuần lộc.

B. rắn, hổ, gấu nâu, vẹt.

C. linh dương, voi, đà điểu, thỏ.

D. lạc đà, bò cạp, chuột túi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Sinh vật ở đại dương vô cùng phong phú và đa dạng. Ở các vĩ độ và độ sâu khác nhau sẽ có sự khác nhau về nhiệt độ, độ muối, áp suất, ánh sáng và nồng độ oxy,... dẫn đến sự đa dạng của các loài sinh vật.

b) Tùy theo điều kiện khí hậu mà ở từng đới xuất hiện các kiểu thảm thực vật khác nhau.

c) Ở đới nóng có rừng mưa nhiệt đới, rừng nhiệt đới gió mùa, xavan,...

d) Ở đới lạnh là các loài động vật thích nghi với khí hậu lạnh bằng cách ngủ đông hay di cư theo mùa như gấu trắng,ngỗng trời,...

Lời giải chi tiết

a) C. Chỉ có một số ít loài sinh vật sinh sống.

b) B. khí hậu.

c) A. Xa van.

d) A. gấu trắng, chim cánh cụt, cáo tuyết, tuần lộc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close