Giải bài 4 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

Đề bài

Khi đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng những kiến thức đã học về động đất để áp dụng vào tình huống thực tế.

Lời giải chi tiết

Khi đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ: 

- Nhanh chóng chui xuống gầm bàn.

- Bảo vệ đầu bằng cách dùng cặp sách để che vùng sau gáy.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close