Giải bài 2 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy dùng các dữ liệu sau đây để ghi chú thích cho hình: "miệng núi lửa, ống phun, tro bụi, dung nham, lò mac-ma, miệng phụ".

Đề bài

Hãy dùng các dữ liệu sau đây để ghi chú thích cho hình: "miệng núi lửa, ống phun, tro bụi, dung nham, lò mac-ma, miệng phụ".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 1 SGK trang 28 để làm bài.

Hình 1. Cấu tạo và hoạt động của một núi lửa

Lời giải chi tiết

(1) Lò mac-ma

(2) Dung nham

(3) Ống phun

(4) Miệng phụ

(5) Miệng núi lửa

(6) Tro bụi

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close