Giải bài 3 trang 28 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo em, núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì?

Đề bài

Theo em, núi lửa phun trào sẽ gây ra những hậu quả gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng những kiến thức đã học về núi lửa để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những hậu quả mà núi lửa phun trào sẽ gây ra:

- Gây thiệt hại cho các vùng lân cận.

- Tro bụi và dung nham vùi lấp các thành thị, làng mạc, ruộng nương, gây thiệt hại về người và tài sản.

- Tro bụi núi lửa còn làm ô nhiễm không khí.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close