Giải Bài 3.42 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sắp xếp các số a, b, c, d theo thứ tự tăng dần, nếu: a = 32 + (-28); b = (-7) – 5; c = (-12). (-5); d = (-28): 7.

Đề bài

Hãy sắp xếp các số a, b, c, d theo thứ tự tăng dần, nếu:

a = 32 + (-28); b = (-7) – 5;   c = (-12). (-5);    d = (-28): 7.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính các số a,b,c,d rồi so sánh

+Nếu a< b thì –a > -b

Lời giải chi tiết

Ta có:

a = 32 + (-28) = 32 – 28 = 4

b = (-7) – 5 = - 7 – 5 = - (7 + 5) = - 12

c = (-12). (-5) = 12. 5 = 60

d = (-28): 7 = - (28: 7) = -4

Vì 12 > 4 nên -12 < -4 mà – 4 < 4 < 60 nên -12 < -4 < 4 < 60 hay b < d < a < c.

Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: b; d; a; c.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close