Giải Bài 3.46 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các bội của 6 lớn hơn -19 và nhỏ hơn 19.

Đề bài

Tìm các bội của 6 lớn hơn -19 và nhỏ hơn 19.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm các bội dương của 6, suy ra các bội của 6. Tìm các số thỏa mãn điều kiện

Lời giải chi tiết

Nhân 6 lần lượt với 1; 2; 3; 4; … ta được các bội dương của 6 là: 6; 12; 18; 24; …

Do đó các bội của 6 là: …; - 24; -18; -12; -6; 0; 6; 12; 18; 24; …

Các bội của 6 lớn hơn -19 và nhỏ hơn 19 là: -18; -12; -6; 0; 6; 12; 18

Vậy các bội của 6 lớn hơn -19 và nhỏ hơn 19 là -18; -12; -6; 0; 6; 12; 18.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close