Giải Bài 3.37 trang 59 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các bội khác 0 của số 11, lớn hơn -50 và nhỏ hơn 100.

Đề bài

Tìm các bội khác 0 của số 11, lớn hơn -50 và nhỏ hơn 100.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bội của a có dạng k.a(với k là số nguyên)

Lời giải chi tiết

Nhân 11 lần lượt với 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; … ta được các bội dương của 11 là: 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99;…

Do đó các bội của 11 là: ..-99; -88; -77; -66;-55; -44; -33; -22; -11; 0; 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99;…

Vậy các bội khác 0 của 11, lớn hơn – 50 và nhỏ hơn 100 là: -44; -33; -22; -11; 11; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 88; 99.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close