Giải Bài 3.29 trang 56 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu: a) Tích a. b là một số nguyên dương? b) Tích a. b là một số nguyên âm?

Đề bài

Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên dương hay nguyên âm nếu:

a) Tích a. b là một số nguyên dương?

b) Tích a. b là một số nguyên âm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tích của 1 số âm với 1 số dương là 1 số âm

+Tích của 1 số âm và 1 số âm là 1 số dương

Lời giải chi tiết

a) Tích a. b là một số nguyên dương thì a và b cùng dấu

Mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên âm.

Vậy b là số nguyên âm.

b) Tích a. b là một số nguyên âm thì a và b trái dấu 

Mà a là số nguyên âm nên b là số nguyên dương.

Vậy b là số nguyên dương.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close