Giải Bài 3.21 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: a) (62 - 81) – (12 – 59 + 9); b) 39 + (13 – 26) – (62 + 39).

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) (62 - 81) – (12 – 59 + 9);

b) 39 + (13 – 26) – (62 + 39).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Khi bỏ ngoặc:

+Giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc co dấu +

+Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc là dấu –

*Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

*Muốn cộng 2 số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu – trước kết quả

*Nhóm các số hạng có kết quả là số “đẹp” với nhau để dễ tính

Lời giải chi tiết

a) (62 - 81) – (12 – 59 + 9)

= 62 – 81 – 12 + 59 – 9

= (62 – 12) – (81 + 9) + 59

= 50 – 90 + 59

= - (90 – 50) + 59

= - 40 + 59

= 59 – 40

= 19

b) 39 + (13 – 26) – (62 + 39)

= 39 + 13 – 26 – 62 – 39

= (39 – 39) – (26 + 62) + 13

= 0 – 88 + 13

= - 88 + 13

= - (88 – 13)

= - 75.

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close