Giải Bài 3.20 trang 54 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau: a) (-28) + (-35) – 92 + (-82) b) 15 – (-38) + (-55) – (+47).

Đề bài

Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) (-28) + (-35) – 92 + (-82)

b) 15 – (-38) + (-55) – (+47).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Khi bỏ ngoặc:

+Giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc có dấu +

+Đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc nếu trước dấu ngoặc là dấu –

*Muốn cộng 2 số nguyên trái dấu, ta tìm hiệu của 2 phần số tự nhiên của chúng( số lớn – số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn

*Muốn cộng 2 số nguyên âm, ta cộng phần số tự nhiên của chúng với nhau rồi đặt dấu – trước kết quả

*Nhóm các số hạng có kết quả là số “đẹp” với nhau để dễ tính

Lời giải chi tiết

a) (-28) + (-35) – 92 + (-82)

= -28 – 35 – 92 – 82 

= - (28 + 35 + 92 + 82)

= - [(28 + 82) + (35 + 92)]

= - (110 + 127)

= - 237.

b) 15 – (-38) + (-55) – (+47)

= 15 + 38 – 55 – 47

= 53 – 55 – 47

= - (55 – 53) – 47

= - 2 – 47

= - (2 + 47)

= - 49

 Lời giải hay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close