Bài 3 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 3 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Sau khi quan sát nội dung bức ảnh dưới đây

Đề bài

Sau khi quan sát nội dung bức ảnh dưới đây, em hãy cho biết bức ảnh đó mô tả sự kiện gì. Ở đâu? Thời gian nào? Ý nghĩa của sự kiện đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3. Cách mạng tháng Mười năm 1917

Lời giải chi tiết

Cuộc tấn công cung điện Mùa Đông (25-10-1917)

- Ý nghĩa: Đây là nơi ẩn náu của chính phủ tư sản. Vào đêm 25-10 (7-11), cung điện Mùa Đông bị chiếm, các bộ trưởng của chính phủ bị bắt, chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close