Bài 2 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 2 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Nội dung hình 53 trong SGK mô tả sự kiện gì

Đề bài

Theo em, nội dung hình 53 trong SGK mô tả sự kiện gì? Ở đâu? Thời gian nào?


Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 3. Cách mạng tháng Mười năm 1917

Lời giải chi tiết

Cuộc tổng bãi công ở Pê-tơ-rô-grát (Tháng 12-1917)

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close