Bài 1 trang 25 tập bản đồ Lịch sử 8

Giải bài 1 trang 25 tập bản đồ Sử 8. Quan sát hình 52 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh đó nói lên điều gì

Đề bài

Quan sát hình 52 trong SGK, em hãy cho biết bức ảnh đó nói lên điều gì về trình độ kĩ thuật, kinh tế và đời sống của nông dân Nga đầu thế kỉ XX?

Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

Lời giải chi tiết

Hình ảnh trên cho ta thấy:

- Trình độ kĩ thuật: yếu kém, thô sơ và lạc hậu

- Kinh tế và đời sống nhân dân: kinh tế suy sụp, quân đội thiếu vũ khí và lương thực, liên tiếp thua trận, mất đất,... Đời sống nhân dân vô cùng cơ cực. Kinh tế suy yếu, mọi nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân Nga.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close