Giải bài 3 trang 17 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây: Do Trái Đất có (1) ... nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời (2) ... Do sự chuyển động tự quay từ (3) ... nên khắp mọi nên trên Trái Đất đều lần lượt có (4) ...

Đề bài

Hãy sử dụng những cụm từ sau để hoàn thành đoạn thông tin dưới đây:

ngày và đêm luân phiên nhau

dạng khối cầu

tây sang đông

chiếu sáng một nửa

Do Trái Đất có (1) ... nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời (2) ... Do sự chuyển động tự quay từ (3) ... nên khắp mọi nên trên Trái Đất đều lần lượt có (4) ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại kiến thức đã học để làm bài:

- "Trái Đất có dạng khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời chiếu sáng một nửa...".

- "Do sự chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau".

Lời giải chi tiết

Do Trái Đất có (1) dạng khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt Trời (2) chiếu sáng một nửa Do sự chuyển động tự quay từ (3) tây sang đông nên khắp mọi nên trên Trái Đất đều lần lượt có (4) ngày và đêm luân phiên nhau.

HocTot.Nam.Name.Vn


Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close