Giải bài 5 trang 18 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dựa vào bản đồ các khu vực giờ trên thế giới (trang 119 SGK), em hãy: - Cho biết tên một số quốc gia sử dụng giờ của nhiều khu vực. - Kể tên một số quốc gia sử dụng cùng khu vực giờ với Việt Nam.

Đề bài

Dựa vào bản đồ các khu vực giờ trên thế giới (trang 119 SGK), em hãy:

- Cho biết tên một số quốc gia sử dụng giờ của nhiều khu vực.

- Kể tên một số quốc gia sử dụng cùng khu vực giờ với Việt Nam.

Hình 2: Các khu vực giờ trên thế giới

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào hình 2 để trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết

- Một số quốc gia sử dụng giờ của nhiều khu vực:

+ Liên bang Nga

+ Ca-na-đa

+ Hoa Kỳ

+ Ô-xtrây-li-a

...

- Một số quốc gia sử dụng cùng khu vực giờ với Việt Nam:

+ In-đô-nê-xi-a

+ Liên bang Nga

+ Lào

+ Cam-pu-chia

...

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close