Giải bài 7 trang 18 sách bài tập Địa lí 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ở sảnh khách sạn cũng như ở sảnh các sân bay quốc tế thường treo một số đồng hồ của các địa điểm khác nhau trên thế giới, các đồng hồ này chỉ các giờ khác nhau. Em hãy giải thích cho sự khác nhau giờ ở các địa điểm. Cho giờ của Pa-ri chỉ đúng giờ, em hãy cho biết giờ của Luân Đôn, Oa-sinh-tơn, Hà Nội, Bắc Kinh.

Đề bài

Ở sảnh khách sạn cũng như ở sảnh các sân bay quốc tế thường treo một số đồng hồ của các địa điểm khác nhau trên thế giới, các đồng hồ này chỉ các giờ khác nhau. Em hãy giải thích cho sự khác nhau giờ ở các địa điểm. Cho giờ của Pa-ri chỉ đúng giờ, em hãy cho biết giờ của Luân Đôn, Oa-sinh-tơn, Hà Nội, Bắc Kinh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vận dụng các kiến thức đã học phần giờ trên Trái Đất và hình 2 SGK trang 119 để làm bài.

Hình 2: Các khu vực giờ trên thế giới

Lời giải chi tiết

- Giờ ở các địa điểm khác nhau trên thế giới trên các đồng hồ được treo ở sảnh khách sạn cũng như sảnh sân bay quốc tế chỉ giờ khác nhau vì mỗi quốc gia có một khu vực giờ riêng.

- Tính giờ:

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close