Giải bài 3- Phần Tự luận- trang 41 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Đề bài

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc đã ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á như thế nào trong những thế kỉ đầu Công nguyên?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào trang 56, 57, 58 SGK 

Lời giải chi tiết

Văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc ảnh hưởng đến văn hoá Đông Nam Á rất sâu sắc và toàn diện trên nhiều lĩnh vực như:

- Tín ngưỡng, tôn giáo: thờ phồn thực, thờ cúng tổ tiên, Ấn Độ giáo, Phật giáo

- Lễ hội: lễ hội té nước, cầu mưa, v.v...

- chữ viết: chữ Pali, chữ Phạn, chữ Hán

- Văn học: Ma-ha-bra-ha-ta và Ra-ma-y-a-na (Ấn Độ), Tứ thư ngũ kinh (Trung Quốc)

- kiến trúc, điêu khắc: kiến trúc kiểu đền-núi, v.v....

Đặc biệt, dấu ấn văn hoá Ấn Độ rất đậm nét. Tuy nhiên, nhiều nét văn hoá bản địa của các cư dân Đông Nam Á vẫn được giữ gìn và phát triển trên cơ sở tiếp thu văn hoá Ấn Độ và Trung Quốc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close